Grafikk:

Trøndelag: 7

Norges Bondelag:

Lars Petter Bartnes

Steinkjer, Trøndelag

Tine:

Marit Haugen (ny, innstilt)

Steinkjer, Trøndelag

(erstattar Trond Reierstad, Lørenskog, Akershus)

Nortura:

Trine Hasvang Vaag

Snåsa, Trøndelag

Norsvin:

Tor Henrik Jule (ny)

Steinkjer, Trøndelag

(erstattar Geir Heggheim, Strand, Roga-land)

Norsk Sau og Geit:

Kjell Erik Berntsen

Rennebu, Trøndelag

Tyr:

Erling Gresseth (ny)

Stjørdal, Trøndelag

(erstattar Leif Helge Kongshaug frå Averøy, M. og R.)

Norsk Fjørfelag:

Kolbjørn Frøseth

Trondheim, Trøndelag

Resten: 0

Aust-Agder: 0

Telemark: 0

Oppland: 0

Hordaland: 0

Sogn og Fjordane: 0

Møre og Romsdal: 0

Nordland: 0

Troms: 0

Finnmark: 0

Austlandet: 7

Norsk Bonde- og Småbrukarlag:

Kjersti Hoff (ny)

Løten, Hedmark

(erstattar Merete Furuberg, Hedmark, Grue)

Felleskjøpet Agri :

Anne Jødahl Skuterud

Gjerdrum, Akershus

Geno:

Jan Ole Mellby

Sarpsborg, Østfold

Landkreditt:

Hans Edvard Torp (ny)

Re, Vestfold,

(erstattar Knut A. Nordmo, Nordland, Andøy)

Norsk Gartnerforbund:

Eystein Ruud

Nesodden, Akershus

Hoff:

Hanne Refsholt (ny)

Oslo

(erstattar Eilif Due, Levanger, Trøndelag,

Levanger)

Kornbøndenes Interesseorganisasjon (KiO): Håkon Tørrestad (ny)

Vestfold, Sandefjord

(erstattar John Lilleborge, Østfold, Fredrikstad)

Rogaland: 1

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA):

Sveinung Svebestad

Sandnes, Rogaland

Vest-Agder: 1

Gartnerhallen:

Per Olav Skutle

Lindesnes, Vest-Agder

Bondetoppar

og geografisk fordeling

(Klikk

kartet)

Resten av landet

Resten av landet

Resten av landet

7

7

2