Kjør traktorene og se

utviklingen fra 1969 til 2019

Kvinner og menn

i landbruket

Kilde: SSB

Grafikk: Käthe Friess

Andel bønder som hoveddrivere fordelt kvinner og menn